Zo werkt ZiuZ

ZiuZ is een innovatief bedrijf dat vooroploopt in het ontwikkelen van hoogwaardige technologie op het gebied van visuele intelligentie. We zijn een commercieel bedrijf met een maatschappelijke insteek. Met onze producten willen we een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Daarom creëren we praktische en gebruiksvriendelijke oplossingen voor politie- en veiligheidsdiensten en de farmaceutische wereld. Om tot de juiste oplossingen te komen is het belangrijk dat we de primaire werkprocessen van de klant door en door kennen. Alleen op die manier kunnen we producten maken waar onze klanten echt baat bij hebben. Dat vraagt om een goede samenwerking met onze klanten en een hoge mate van vertrouwen. Onze medewerkers zijn zorgvuldig gescreend en het omgaan met vertrouwelijke informatie is voor hen een tweede natuur. ZiuZ streeft daarom naar duurzame relaties met zowel klanten als medewerkers. Niet de waan van de dag, maar focus op de lange termijn: dat is wat telt voor ZiuZ. Naast leverancier zijn we ook een betrouwbare partner waar klanten terecht kunnen voor aanvullende diensten, trainingen en advies. 

De hoeveelheid digitaal beeldmateriaal is de afgelopen jaren explosief gestegen. Omdat die groei jaren onverminderd voortzet, is er behoefte aan software die in staat is beeld- en videomateriaal te beheersen, te ordenen en te ‘herkennen’. Foto’s en video’s zijn, anders dan tekst, moeilijk te classificeren en doorzoeken. Op verschillende terreinen bestaat een grote behoefte aan robuuste technieken om de enorme hoeveelheden digitaal beeldmateriaal te beheersen. Bijvoorbeeld met automatische samenvattingen, analyses of rapportages van beeldmateriaal. ZiuZ maakt dat mogelijk.

Waarden
Het verschil maken: dat is waar ZiuZ naar streeft. We willen graag meebouwen aan een betere wereld met de producten die we ontwikkelen. We zijn pas tevreden als onze producten aantoonbaar wereldwijde en maatschappelijke impact hebben. ZiuZ ontwikkelt innovatieve en toonaangevende hulpmiddelen voor politie- en veiligheidsdiensten en voor bedrijven die zich bezighouden met het verpakken van medicijnen. We kiezen er bewust voor onze kennis en expertise in te zetten voor organisaties die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Dat willen we blijven doen, zodat iedereen plezier heeft in het werken met en voor ZiuZ.