News

ZiuZ richt zich met nieuwe CEO op ‘smart health’

Gorredijk - 15 december 2016 - ZiuZ Visual Intelligence kondigt een wijziging aan in haar directie. Het bedrijf zal vanaf 1 januari 2017 geleid gaan worden door haar nieuwe CEO Bert Garlich. Hij volgt daarmee Gerrit Baarda op, die sinds 2002 succesvol leiding gaf aan ZiuZ maar zich nu weer wil toeleggen op productontwikkeling. En wel binnen het domein waarop ZiuZ zich verder wil profileren: ‘smart health’.

Bert Garlich (1969) is sinds twee jaar werkzaam binnen ZiuZ als eindverantwoordelijke voor de Medical businessline. Onder zijn leiding werd de omzet en winst van dat bedrijfsonderdeel verder uitgebouwd en werden nieuwe distributeurs aangetrokken voor de verdere wereldwijde groei. Tevens werd een nieuw, compact controleapparaat voor voorverpakte medicijnzakjes ontwikkeld om ook de markt voor zogenaamde kleinverpakkers te kunnen bedienen, vooral in de Aziatische markt. Voordat hij de overstap maakte naar ZiuZ, gaf Bert leiding aan diverse bedrijven in de IT- en telecomsector na afronding van zijn studie Technische Innovatiewetenschappen aan de TU Eindhoven.

Met deze opvolging gaat Gerrit Baarda (1969) weer terug naar de basis van ZiuZ: het ontwikkelen van mooie nieuwe producten op basis van visuele technologie die impact hebben door maatschappelijke problemen te helpen oplossen. Zo is het in 2002 ook begonnen toen ZiuZ werd opgericht door Gerrit en Ed van den Brand. Na een succesvolle groei via de in nauwe samenwerking met klanten ontwikkelde producten voor de forensische politiewereld en de apothekersmarkt, heeft het bedrijf een zodanige omvang bereikt dat daar een andere bedrijfsvoering en bedrijfsleiding voor nodig is. “Ik ben blij en trots dat ik het bedrijf zover heb kunnen opbouwen, maar zie dat dit in handen van Bert beter tot zijn recht zal komen voor verdere groei”, aldus Gerrit. “En ik ben erachter gekomen dat ik het gewoon minder leuk vind om veel tijd kwijt te zijn met managen. Ik wil weer veel energie kunnen steken in het vanaf nul ontwikkelen van nieuwe producten. In de nieuwe situatie heb ik daar mijn handen volledig voor vrij.”

Smart Health

En dat komt goed uit want ZiuZ heeft ambitieuze plannen om zich verder te richten op verdere toepassing van slimme visuele technologie in de gezondheidszorg. In die wereld waarin steeds meer foto- en videomateriaal wordt gegenereerd in onderzoeken, is grote behoefte aan oplossingen om die alsmaar groeiende hoeveelheid visueel materiaal snel en automatisch te doorzoeken en daarmee de medisch specialisten krachtige gereedschappen in handen te geven om de toegenomen werkdruk aan te kunnen. “In de afgelopen twaalf maanden hebben we veel onderzoek gedaan naar onze mogelijkheden in die zogenaamde ‘smart health’ markt en denken we een aantal concepten te hebben ontdekt waar juist wij met onze kennis en expertise een belangrijke rol kunnen spelen”, aldus Bert. “Via een aantal samenwerkingen zijn we vervolgens gestart met de ontwikkeling van enkele producten, waarbij we voortbouwen op de modules die we al in huis hebben. Concepten als ‘deep learning’ en ‘big visual data analyse’ komen daarbij om de hoek kijken. Uiteraard blijven we daarbij ook verder innoveren op de producten waarmee we nu al succesvol zijn en waarmee we wereldwijd impact hebben. In de kwaliteitscontrole bij medicijnuitgifte door apothekers en in het ondersteunen van politie-organisaties bij het aanpakken van sexueel kindermisbruik.”

In de medische wereld en de gezondheidszorg is wereldwijd de trend zichtbaar naar steeds meer en steeds geavanceerder gebruik van camera-technieken om zonder operaties diagnoses te kunnen stellen. Denk bijvoorbeeld aan de enorme groei in het gebruik van MRI/PET/CT scanners, endoscopen en pil-camera’s waardoor het te analyseren foto- en videomateriaal een toenemende overload aan informatie geeft. Met de druk op de zorgkosten en juist een toenemend aantal zorgbehoevenden door onder andere vergrijzing, is het voor medisch specialisten en andere medewerkers in de zorg bijna ondoenlijk geworden om die toenemende hoeveelheid materiaal nog aan te kunnen. Hulpmiddelen om weer overzicht te krijgen in de enorme brij aan beeldmateriaal en om te helpen de diagnostische analyses te versnellen, zijn erg welkom. “En dat is precies het werkterrein waarop ZiuZ zichzelf al bewezen heeft met haar eerdere producten”, aldus Gerrit. “Niet alleen functioneel zijn wij in staat producten te maken die precies doen waarvoor ze nodig zijn, maar ook maken wij producten die goed aansluiten bij de werkprocessen van onze klanten en die ze vanwege de no-nonsense opzet graag gebruiken.” ZiuZ heeft onder de noemer ‘Horizon 2021’ een vijfjarenplan uitgewerkt om ook succesvol te worden in de nieuwe richting van ‘smart health’. “Met Bert aan het roer van het bedrijf en ik met alle tijd om met onze technici te werken aan die nieuwe producten, zie ik een mooie toekomst voor ZiuZ tegemoet. Het is alsof we samen weer onderzoeksprojecten doen zoals in onze gezamenlijke tijd op de HTS Hilversum.”

ZiuZ

ZiuZ ontwikkelt hoogstaande innovatieve producten met visuele technologie die wereldwijd impact hebben om maatschappelijke problemen te helpen oplossen. ZiuZ Medical ontwikkelt producten die geautomatiseerde dispensering van medicatie kunnen controleren in apotheken en ziekenhuizen. ZiuZ Forensic ontwikkelt producten die grote hoeveelheden foto- en videomateriaal kunnen controleren op belastend materiaal en vele uren beeldmateriaal comprimeren tot alleen de cruciale momenten. In 2014 is ZiuZ uitgeroepen tot Friese onderneming van het jaar. Het bedrijf introduceert regelmatig nieuwe, innovatieve oplossingen voor onder andere politiediensten en zorginstellingen. ZiuZ is onderdeel van Innovatiecluster Drachten en van de Task Force Health Care (TFHC).