General | 16.07.21 | minute(s) reading time
Het AviaTor Forum 2021

Elena Colotti

Marketing Specialist

Op 26 mei 2020 vond het Aviator Forum plaats. 154 wetshandhavingsinstanties, meldpunten en overheidsvertegenwoordigers uit alle delen van de wereld namen aan het evenement deel. Het belangrijkste onderwerp? De toekomst van AviaTor.

 

In eerder verschenen nieuwsbrieven hebben we het al over het AviaTor-project, een systeem dat is opgezet om het behandelen van buitensporige aantallen NCMEC-rapporten voor wetshandhavingsinstanties mogelijk te maken, gehad. Tijdens het forum introduceerden de belangrijkste AviaTor-partners de doelen, de uitdagingen, de prestaties en de toekomst van AviaTor bij de toehoorders.

 

Onder de partners die het AviaTor-project tijdens het forum presenteerden, bevonden zich Jos Flury, ZiuZ Forensic VP, en Nicky Haneveer, ZiuZ Forensic Supply Chain Manager, die namens ZiuZ spraken. Sinds het begin van het project – in januari 2018 – heeft ZiuZ een leidende rol gespeeld in het realiseren van de ontwikkeling van het AviaTor-project.

 

Tijdens de conferentie legden zowel Jos als Nicky de nadruk op de samenwerking tussen de bij het project betrokken partijen. De samenwerking met INHOPE, Web-IQ, DFKI en de Nederlandse en Belgische politie werd als zeer sterk en langdurig beschreven.

 

Het consortium formuleerde het doel van het project – wat zoals Jos Flury aangaf “vrij eenvoudig” was – als “Het ontwikkelen van automatiseringstools ter vermindering van de vereiste hoeveelheid handwerk voor de politie bij het beoordelen van rapporten. Daardoor kunnen zij hun energie in het werkelijk onderzoeken van de rapporten en het opbouwen van zaken steken.” Zodra het doel door het consortium was gedefinieerd, stelden de betrokken partijen het einddoel vast. De uitkomst was drieledig: vermindering van het aantal te verwerken rapporten, verbetering van de informatiepositie van de onderzoeker en het creëren van een oplossing voor het prioriteren van rapporten.

 

De missie van het project is verschillende malen gespecificeerd en herhaald: het opzetten van een AviaTor-ecosysteem dat wetshandhavingsinstanties in staat stelt alle vanuit de branche binnenkomende rapporten te prioriteren en te verwerken.

 

En de toekomst van AviaTor?

 

Verdere ontwikkelingen en nieuwe AI-functionaliteiten voor het analyseren van tekst en videobeelden worden uitgevoerd om het doel van minimaal 25 met AviaTor werkende nationale wetshandhavingsinstanties in 2024 te behalen. Om dit mogelijk te maken, gaan de projectpartners hard aan het werk om de benodigde fondsen voor het AviaTor-project te werven om zo te verzekeren dat wetshandhavingsinstanties kosteloos van AviaTor kunnen profiteren.

 

We houden contact!

Gerelateerd nieuws