Pharma Automation | 01.05.23 | minute(s) reading time
Softwarerelease MedInspect 3.12

Dirk-Jan Nieuwsma

Product Manager

Er is een nieuwe softwarerelease uitgegeven die de inspectie van zakjes efficiënter en effectiever belooft te maken. De nieuwste versie van de software bevat een aantal functies die zijn ontworpen om gebruikers te helpen met het stroomlijnen van de inspectieprocessen van de zakjes.

 

Licentie voor Testen en valideren
Een nieuwe belangrijke functie is de modus Testen en valideren van MedInspect. Met deze functie kunnen gebruikers andere (nieuwe) gebruikers training geven over de software met behulp van testgegevens of kopieën van herhalingen van echte gegevens. Nieuwe softwarereleases kunnen ook vooraf worden gevalideerd, zonder dat de productiesystemen moeten worden geüpgraded.

 

Partij veranderen tijdens het uitvoeren van ApolloZ
Met deze functie kunnen gebruikers kleinere partijen combineren in een grote reel. Het doel is om tijd te besparen en efficiënter te werken. Een gebruiker kan via de instellingen kiezen om bij de partijwisseling automatisch verder te gaan of om te stoppen en de gebruiker te vragen om te bevestigen (waardoor de gebruiker bijvoorbeeld trays kan verwisselen).

 

Verbeterd venster voor zakjescontrole
De weergave van het zakjesoverzicht is bijgewerkt om het proces voor zakjescontrole te verbeteren. Op basis van feedback van onze gebruikers hebben we de selectievakjes van de zakjesgegevens groter gemaakt. Hierdoor zijn ze gemakkelijker en efficiënter te gebruiken en wordt de kans verkleind dat een verkeerd vakje wordt geselecteerd. Bovendien is het aanraakscherm voor operators van ApolloZ ook bijgewerkt. Het aanraakscherm toont nu een teller, het totale aantal verwachte zakjes en een voortgangsbalk.

Thumbnail View

MedIsnepct 3.12

 

Verbeterde exportfunctie voor zakjes
Vanuit het weergavescherm kan de gebruiker zakjesgegevens exporteren, waaronder afbeeldingen en alle gegevens van dat zakje. Om het doorsturen van deze gegevens te vereenvoudigen, bijvoorbeeld om deze naar patiënten te sturen die meer informatie over een bepaald zakje hebben opgevraagd, kan de gebruiker nu selecteren welke gegevensvelden wel en welke niet moeten worden geëxporteerd.

 

In het algemeen bevat de nieuwe softwarerelease allerlei functies die zijn ontworpen om de inspectie van zakjes sneller, efficiënter en effectiever dan ooit te maken. Deze release is dankzij zijn geavanceerde functies en gebruiksvriendelijke interface een waardevolle en gratis update voor alle gebruikers van ApolloZ, IRIS en Photon. Neem contact op met de ondersteuning van ZiuZ of je plaatselijke ZiuZ-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Gerelateerd nieuws