Industrieën

Industrieën

Visual Intelligence uitgelegd

Speel video af

ZiuZ gebruikt Visual Intelligence technologieën om maatschappelijk relevante vraagstukken op te lossen. Dit is de reden waarom ZiuZ in 2002 werd opgericht en waarom vandaag de dag ruim 60 gepassioneerde werknemers zich dag en nacht inzetten voor onze klanten.

Wij zijn constant op zoek naar de laatste technologieën en innovaties die ons kunnen helpen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor onze klanten. We kijken daarbij niet alleen naar de meer traditionele patroonherkenning- en beeldherkenningstechnologieën, maar ook naar relatief nieuwe technologieën als machine learning-, deep learning- en hyper-spectraal technieken. Hierbij werken we nauw samen met diverse universiteiten en kennisinstituten, onder andere binnen de Nederlandse AI Coalitie.

De gebruikte AI-technieken betreffen vormen van Deep Learning waarbij diverse frameworks worden gebruikt. De expertise en ervaring van onze experts, stelt ZiuZ in staat om de ‘layers’ van de neurale netwerken zodanig te optimaliseren dat de resulterende oplossing een betere performance laat zien dan met de standaard netwerken en oplossingen mogelijk is. Bovendien is ZiuZ in staat om afhankelijk van de benodigde use case de juiste techniek(en) als basis te kiezen. Daarbij heeft ZiuZ oog voor een goede uitlegbaarheid van het gerealiseerde algoritme en opeenvolgende iteraties daarvan, mede gelet op de noodzakelijke klinische validaties. ZiuZ besteedt daarbij veel tijd aan de datasets die gebruikt worden om haar algoritmes te trainen. Daartoe wordt intensief samengewerkt met forensisch experts en medisch specialisten die een autoriteit zijn binnen hun vakgebied. Niet alleen komt dat de dekkingsgraad en annotatie van de datasets ten goede, maar het voorkomt tegelijkertijd ‘algorithm bias’ en het biedt een oplossing voor de eventuele ethische kwesties die kunnen ontstaan. In haar ontwikkelwerk rondom Artificial Intelligence gebaseerde oplossingen, onderschrijft ZiuZ de Asilomar AI Principles en houdt zij zich aan de uitgangspunten van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

 

Techniek gebruikt in

Apotheken Law Enforcement Medical Imaging

Onze industrieën