Forensic Investigation | 12.03.24 | minute(s) reading time
De groeiende dreiging van kinderpornografie bestrijden

Elena Colotti

De veiligheid en bescherming van kinderen garanderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die een uniforme wereldwijde aanpak vereist. Door de toename van kinderpornografisch materiaal online, moet iedereen eraan bijdragen om de verspreiding hiervan te stoppen, van techbedrijven, ouders en online platformen tot wetshandhavingsinstanties en onderwijspersoneel.

 

 

CSAM: STIJGENDE CIJFERS

Een alarmerende toename in de verspreiding van kinderpornografie blijkt uit jaarlijkse rapporten van het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

 

Momenteel bevatten NCEMC-rapporten meldingen over meer dan 88 miljoen bestanden die seksueel kindermisbruik bevatten.

 

Terwijl er in 1998 meer dan 3000 NCEMC-rapporten over seksueel kindermisbruikmateriaal werden gemeld, nam het aantal rapporten in twintig jaar toe tot 18,4 miljoen, waarin miljoenen afbeeldingen en video’s zijn gemarkeerd als seksueel kindermisbruik. In 2022 was het aantal rapporten gestegen tot 32,1 miljoen. Meer dan 99,5% van die rapporten betrof zaken van mogelijke kinderpornografie. Deze rapporten bevatten 88 miljoen afzonderlijke bestanden van verschillende aard met betrekking tot seksueel kindermisbruik. Hiervan bestond 56% uit afbeeldingen en 43% uit video’s.

 

Geografische verspreiding

Volgens de Internet Watch Foundation, blijft Europa de grootste bron van gehoste kinderpornografie, namelijk 66% van het wereldwijde totaal, gevolgd door Azië met 18% en Noord-Amerika met 16%. Alleen al in Nederland was er sprak van 56.000 verwijzingen in 2022 (AviaTor-rapport 2022), wat een aanzienlijke jaarlijkse stijging t.o.v. 31.000 betekent. Dit benadrukt nog maar eens de stijgende vraag naar extra inzet van internationale, nationale en lokale wetshandhaving.

 

Gevolgen voor slachtoffers

De slopende impact van kinderpornografie op slachtoffers baart ernstige zorgen. Uit de International Survivors’ Survey blijkt schrikbarend genoeg dat het misbruik in 36% van de gevallen in het volwassen leven bleef doorgaan. Slachtoffers spreken vaak over de permanente aanwezigheid van de afbeeldingen/video’s. De meeste respondenten gaven aan dat ze zich constant zorgen maken dat ze worden herkend door iemand die de beelden van hun misbruik heeft gezien. 30% van de respondenten gaf aan te zijn herkend door iemand die de beelden van hun misbruik heeft gezien.

 

De leeftijdsfactor

Als het over kinderpornografie gaat, lijkt de leeftijdsgroep tussen 4 en 13 jaar extra kwetsbaar te zijn. Uit een studie van Protect Children waarin meer dan 30.000 reacties van anonieme plegers zijn verzameld gaf 45% van de respondenten aan dat ze materiaal zochten van meisjes tussen de 4 en 13 jaar en 18% gaf aan te zoeken naar materiaal van jongens in dezelfde leeftijdscategorie.

 

Volgens ECPAT, bestond de meerderheid van kinderpornografisch materiaal in 2018 uit prepuberale kinderen. De International Survivors’ Survey geeft een vergelijkbaar beeld, waaruit blijkt dat 87% van de slachtoffers vóór hun elfde fysiek misbruik hebben ervaren. Het INHOPE annual report 2022 meldt vergelijkbare cijfers en toont aan dat 9 van de 10 slachtoffers dat op het materiaal uit de rapporten staat prepuberaal was (tussen de 3 en 13 jaar).

 

OPLOSSINGEN VINDEN VOOR HET PROBLEEM

 

Oplossingen vinden voor het probleem

De aanpak van het complexe probleem van kinderpornografie vereist een praktische aanpak die een beroep doet op meldpunten, wetshandhaving, techbedrijven, hostingplatforms, rechtsgebieden en personen.

 

Melden mogelijk maken

INHOPE strijdt tegen de online verspreiding van kinderpornografie door 54 meldpunten wereldwijd met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen. Platforms ontwikkeld door ZiuZ Forensic Investigation zoals ICCAM en CPORT zijn gericht op een veilige uitwisseling van materiaal dat moet worden onderzocht of verwijderd tussen rechtsgebieden, meldpuntanalisten en wetshandhavingsinstanties wereldwijd. Medewerkers van INHOPE-meldpunten zijn erin geslaagd om snel content te laten verwijderen,met 67% van URL’s met illegale content die binnen drie dagen na een verwijderingsbevel offline zijn gehaald.

 

Iedereen die online gevonden mogelijke kinderpornografie wil rapporteren, kan dit doen via de meldpuntwebsites.

 

Implementeren van preventiemaatregelen voor ontmoediging en verspreiding

Het 2024 Protect Children report laat zien dat 77% van de respondenten kinderpornografie of links hiernaar zijn tegengekomen op het reguliere internet. 32% van hen gaf specifiek aan kinderpornografie of links hiernaar te zijn tegengekomen op pornografische websites en 29% op sociale media. Protect Children heeft verschillende suggesties voor hostingplatforms. Zo vragen ze platforms waarop afbeeldingen en video’s kunnen worden gedeeld om zoektermen aangaande kindermisbruik en -uitbuiting te verbannen. Daarnaast raden ze met klem aan om waarschuwingsberichten weer te geven bij zoekopdrachten met deze termen.

 

Detectie en identificatie

Het digitale forensisch onderzoeksproces is vaak lang en ingewikkeld. Hypermoderne tools ontwikkeld door ZiuZ Forensic Investigation, zoals AviaTor en Fenoz, helpen wetshandhavingsdiensten enorm bij het zo snel mogelijk opsporen van daders. AviaTor richt zich op bepaalde aspecten uit NCMEC-rapporten waarmee analisten zich kunnen focussen op het identificeren van daders en het redden van slachtoffers. Fenoz gebruikt juist filters en AI-classificaties om een onbeperkt grote hoeveelheid afbeeldingen en video’s te analyseren en detecteren en zo bekende en onbekende kinderpornografie op te sporen.

 

Andere aanbevelingen om de verspreiding van kinderpornografie tegen te gaan, kunt u hier vinden.

 

Gerelateerd nieuws