Deep Learning Module

Cortado

Cortado is een separate module binnen het VizX2 ecosysteem. De module manifesteert zich binnen VizX2 als een extra filter voor de rechercheur. Cortado stelt de rechercheur in staat om naar afbeeldingen te zoeken op basis van een groot aantal voorgedefinieerde concepten. ZiuZ heeft naast de Cortado module ook een Cortado trainer ontwikkeld, een separate tool waarmee rechercheurs zelf concepten kunnen creëren.

Cortado kan gebruikt worden als een trainer waarmee gebruikers zelf concepten kunnen creëren. Deze concepten kunnen vervolgens worden gebruikt binnen VizX2. Voordat een thema gecreëerd kan worden, moet er een representatieve collectie van beeldmateriaal worden samengesteld. Deze collectie moet bestaan uit zowel positieve als negatieve voorbeelden van het beoogde concept. Het beeldmateriaal wordt vervolgens gebruikt om een neuraal netwerk voor dit specifieke thema te creëren. Zodra het netwerk voldoende is getraind, kan het concept worden toegevoegd aan VizX2.

VizX2 zal vervolgens tijdens de indexatie een score berekenen voor nieuw/onbekend materiaal. Deze score is een waarde tussen 0 en 1 en reflecteert in welke mate het materiaal overeenkomt met een concept.

Laten we zeggen dat we een concept willen creëren dat schommelende kinderen kan herkennen. Eerst verzamelen we zowel positieve als negatieve voorbeelden van het beoogde concept en vervolgens voegen we deze afbeeldingen toe aan het neurale netwerp met behulp van de Cortado trainer.

Als de volgende afbeeldingen in een zaak verschijnen, zullen ze (bij benadering) de volgende scores toegewezen krijgen:

Careless swinging girl

Score: 0.9

 

 

Hard drive analyzed with VizX2 Forensic software

Score: 0.1

Let alstublieft op de volgende zaken tijdens het creëren van een thema:

  • Een representatieve dataset bestaat uit zowel relevante positieve voorbeelden als negatieve voorbeelden.
  • De benodigde hoeveelheid beeldmateriaal om een concept te trainen verschilt per concept.
  • Het trainen van een concept is tijdsintensief.
  • Het trainen van onderling afhankelijke parameters is erg complex.

 

ZiuZ biedt, na aanschaf van Cortado, ondersteuning bij het creëren van de eerste concepten.