Forensic Investigation | 26.04.23 | minute(s) reading time
Het Global Standard-project

Jos Flury

Project Executive

Het project ging in juni 2022 van start met een eerste focusgroep. Deelnemers van over de hele wereld kwamen op 21 en 22 juni als het “Global Standard“-team bijeen op het kantoor van INHOPE in Amsterdam, voor een tweedaagse workshop om het project voor te bereiden en een gedeelde visie voor een gezamenlijke methodologie te ontwikkelen die vertaling tussen bestaande categorisatieschema’s en ontologieën voor beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen (CSAM) mogelijk maakt.

 

Hotlines van INHOPE zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen in het Global Standard-project en zullen de eerste gebruikers van de ontologie zijn.

 

ZiuZ en INHOPE zullen een Global Standard-workflow aan ICCAM toevoegen om de huidige procedure van de hotlines met betrekking tot kennisgeving en verwijdering te vervolledigen. Deelnemende hotlines zullen het materiaal classificeren aan de hand van de ontologie die is gedefinieerd in de Universal Classification Schema (in het bijzonder wat er op de afbeelding staat en niet alleen illegaliteit volgens INTERPOL of de nationale wetgeving waar deze wordt gehost) en vervolgens gehasht met de verbeterde hashtechnologie van ICCAM. Met deze workflow kan materiaal worden doorgelicht om de nauwkeurigheid van de gecreëerde hashset te verhogen en zal in de toekomst vertaling tussen rechtsgebieden mogelijk zijn.

 

De technische oplossing als onderdeel van dit project zal de volgende kernfuncties in ICCAM verbeteren en ontwikkelen:

  • verbetering van de hashtechnologie van ICCAM gebaseerd op aanbevolen research;
  • uitgebreide workflow in ICCAM voor het beoordelen van inhoud overeenkomstig de Universal Classification Schema zowel via UI als API;
  • verbetering van de verwerkingsfuncties en gebruikersvriendelijkheid van ICCAM.

 

De Global Standard wordt gefinancierd door het Global Partnership to End Violence against Children en zal een doorbraak bieden in de wereldwijde strijd tegen CSAM.

Gerelateerd nieuws