Health Care | 08.01.20 | minute(s) reading time
NEMO: Moving On

Bo Kimkes

Marketing Specialist

In project NEMO probeert ZiuZ Medical in samenwerking met het expertisecentrum bewegingsstoornissen van het UMCG een computer-aided diagnosis (CAD) tool te ontwikkelen om bewegingsstoornissen van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit wordt gedaan door patiënten op te nemen met 3D videocamera’s, accelerometrie en spieractivatie sensoren.

 

In februari 2019 zijn de eerste metingen voor de pilotstudie gestart, met als doel het protocol voor de dataverzameling te optimaliseren. Deze data wordt ook gebruikt om een eerste algoritme te ontwikkelen en te trainen. Halverwege augustus is de eerste fase van het project afgerond. Er zijn twaalf gezonde proefpersonen en veertien patiënten met een bewegingsstoornis geanalyseerd. De verzamelde data geeft inzicht in de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de CAD tool en het vervolg van de dataverzameling.

 

Inmiddels is de volgende fase van het onderzoek van start gegaan. Er zullen voor het einde van dit jaar in totaal 60 patiënten met een bewegingsstoornis (myoclonus, tremor of dystonie) en 20 controle proefpersonen gemeten worden om het algoritme verder te trainen. In deze fase zullen er ook hersenscans worden gemaakt zodat onderzocht kan worden of er bij bepaalde bewegingsstoornissen ook veranderingen in de hersenen te zien zijn. Inmiddels zijn er al 8 patiënten en 6 controle proefpersonen onderzocht. Parallel aan deze metingen wordt het algoritme ontwikkeld en getraind.

 

Met dit onderzoek willen ZiuZ en het UMCG een bijdrage te leveren aan het onderscheiden van drie zeldzame bewegingsstoornissen die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, zodat de patiënt de beste behandeling krijgt.

 

 

NEMO is medegefinancierd door subsidies van de Europese Unie: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (via SNN) en provincie Fryslân.

Gerelateerd nieuws