Forensic Investigation | 23.03.21 | minute(s) reading time
AviaTor: de rol van ZiuZ

Jos Flury

Executive VP ZiuZ Forensic

In de VS hebben providers de wettelijke plicht om beelden, video’s of teksten met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen die zij op hun platforms tegenkomen aan het National Centre for Missing and Exploited Children  (NCMEC)  te melden. Om hieraan te voldoen, scannen de meeste providers hun domeinen op materiaal betreffende seksueel misbruik van kinderen (CSAM). Het  NCMEC  verspreidt verwijzingen naar de wethandhavingsinstantie van het land van de gemelde gebruiker.  

 

De afgelopen jaren is het aantal meldingen aan het  NCMEC van online CSAM snel toegenomen tot een volume dat voor wethandhavingsinstanties te groot is om te verwerken. Alleen al het volume van meldingen, waarvan de verwerking arbeidsintensief is, leidt tot situaties waarin meldingen uitsluitend oppervlakkig of helemaal niet worden beoordeeld. Dit kan ertoe leiden dat urgente gevallen van kindermishandeling niet worden aangepakt. 

 

 

 

In 2019 werden bijna 17 miljoen meldingen met daarin 70 miljoen afbeeldingen en video’s voor onderzoek naar wethandhavingsinstanties doorgestuurd. Hoewel het volume van de meldingen kleiner was dan in 2018, nam het aantal afbeeldingen en video’s in deze meldingen aanzienlijk toe, omdat meer providers meerdere bestanden in één melding opnamen. De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend. Er zijn echter aanwijzingen dat de pandemie heeft gezorgd voor een verdere toename van de omvang van online CSAM.

 

Begin 2018 startten ZiuZ en zijn partners, de Nederlandse en Belgische politie, INHOPE, Web-IQ en DFKI, een ambitieus project voor het ontwikkelen van het AviaTor -systeem, een systeem dat wethandhavingsinstanties in staat stelt dit enorme aantal meldingen op efficiënte en effectieve wijze te behandelen. Binnen het project richtte ZiuZ zich op het deel van de visuele informatie, terwijl Web-IQ het gerichte online onderzoek ontwikkelde. De combinatie van deze twee elementen verbetert aanzienlijk de informatiepositie van de onderzoekers bij het behandelen van deze meldingen en biedt een manier om de prioriteit van meldingen te bepalen om zo te verzekeren dat de belangrijkste meldingen als eerste worden behandeld.

 

Vanaf begin 2020 en onder de wetenschappelijke begeleiding van DFKI hebben ZiuZ en Web-IQ samen iedere drie maanden nieuwe versies van AviaTor geïntroduceerd, waarvan er momenteel vijf worden geïmplementeerd. Naast een geavanceerde manier van het bij elkaar zoeken van afbeeldingen en video’s en het verzamelen van OSINT, bevat deze versie automatisch geplande invoer van meldingen via de web-API van NCMEC, een via kunstmatige intelligentie uitgevoerde classificatie voor het detecteren van onbekende CSAM, het zoeken van overeenkomsten met de ICSE hash-database van INTERPOL en geavanceerde contactrisicobeoordeling.

 

Behalve de Nederlandse en Belgische politie hebben nog negen andere wethandhavingsinstanties zich bij dit project aangesloten en zij zijn actief bezig met het testen en toepassen van AviaTor. Naar verwachting zullen zich in de komende maanden meer instanties bij het project aansluiten.

 

Stuur als u geïnteresseerd bent in werken met AviaTor, dat gratis is voor wethandhavingsinstanties, ons een e-mail, dan nemen wij contact met u op.

Gerelateerd nieuws